Micrometers

New

129-109

Depth Micrometer Series 129,329

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

137-201 ขนาด 50-150มิล

ไมโครมิเตอร์วัดในแบบต่อด้ามเพิ่ม เพื่อเพิ่มระยะในการวัด ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ (เฉพาะรุ่น 137-206 ,137-207, 137-208, 137-209, 137-210 , 137-013) การใช้งานควรตั้งค่ากับริงเกจ (Ring gauge), ไมโครเช็คเกอร์ (Micro Checker) หรือ เกจบล๊อค (Gauge Block) การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานด้านใน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

155-905 ชุด6ชิ้น ขนาด 8-150มิล

สำหรับวัดขนาดรูใน โดยใช้สปริงเป็นตัวผลัก หลังจากสัมผัสชิ้นงานแล้วทำการล็อค แล้วนำไมโครมิเตอร์นำมาวัดขนาดตรงปลายสัมผัสอีกครั้ง เพื่อต้องการทราบขนาด (เนื่องจากเครื่องมือชนิดนี้ไม่มีสเกล) การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดรูใน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

54-902 ชุด4ชิ้น ขนาด 3-13มิล

สำหรับวัดขนาดรูใน โดยใช้สปริงเป็นตัวผลัก หลังจากสัมผัสชิ้นงานแล้วทำการล็อค แล้วนำไมโครมิเตอร์นำมาวัดขนาดตรงปลายสัมผัสอีกครั้ง เพื่อต้องการทราบขนาด (เนื่องจากเครื่องมือชนิดนี้ไม่มีสเกล) การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดรูใน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

700-119-30 ยาว 0-12มิล

Quick-Mini [Series 700] ขนาดเล็ก กะทัดรัด เหมาะสำหรับวัดความหนาของชิ้นงานขนาดเล็ก ด้วยความรวดเร็ว สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดไข่มุข, เครื่องประดับ, กระดาษ, เลนซ์, ผ้า และอื่นๆ

Sold 0 items

฿0 ฿0
 
Out of stock

(Options available)

New

146-121 ยาว 0-25มิล

Groove Micrometers [Series 146] เหมาะสำหรับวัดร่องภายในท่อ สามารถวัดได้ทั้งขนาดภายใน และ ขนาดภายนอก สินค้ามาพร้อมปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดร่องภายในท่อ

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

523-141 ยาว 0-25มิล

หมาะสำหรับวัดงานประจำ ไม่เปลี่ยนแปลงขนาด สามารถเลือกเกจวัดสำหรับแสดงค่าการวัดการหลายแบบ (สั่งซื้อเพิ่ม) ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดความโตของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

523-121 ยาว 0-25มิล

Dial Snap Meter [Series 523] เหมาะสำหรับวัดงานประจำ ไม่เปลี่ยนแปลงขนาด ระบบป้องกันฝุ่น/น้ำ IP54 ง่ายต่อการตั้งค่า GO/NG และง่ายต่อการอ่านค่า ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดความโตของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

510-121 ยาว 0-25มิล

Indicating Micrometer [Series 510]เหมาะสำหรับวัดงานที่ใช้แรงกดวัดน้อย ง่ายต่อการวัดงานด้วยมือเดียว ระบบป้องกันฝุ่น/น้ำ IP54 ง่ายต่อการตั้งค่า GO/NG และง่ายต่อการอ่านค่า ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดความโตของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

117-101 ยาว 0-25มิล

หัววัดสัมผัสชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนหัววัดได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับวัดความหนาท่อ, วัดจากมุมถึงบ่า, วัดความสูงของหัวริเวท และอื่นๆ สินค้ามาพร้อมแกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) การใช้งาน : สำหรับวัดขนาด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

113-102 ยาว 0-25มิล

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ สินค้ามาพร้อม แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) ปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัด GO/NG ของเกจด้วยการกำหนด่าสูงสุดและต่ำสุด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

317-251-30 ยาว 0-25มิล

Digital Uni-Mike Micrometers [Series 317]

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

147-101 ยาว 0-10 มิล

Wire Micrometer [Series 147] ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ สามารถวัดขนาดลวดถึง 10 มิล สินค้ามาพร้อม ปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น Flatness : 0.6µm/0.000024" , Parallelism : 1.3µm/0.00005" การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดลวด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

147-301 ยาว 0-25มิล

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ สินค้ามาพร้อม แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) ปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดความหนา บริเวณจุดศูนย์กลาง

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

147-103

Can Seam Micrometer [Series 147] สินค้ามาพร้อม ปากตาย (Spanner) จำนวน 2 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดขนาดขอบกระป๋อง

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

114-101 ขนาด 1-15มิล

เหมาะสำหรับการวัดขนาดเส้นผ่านศูษย์กลางวงนอกของเครื่องมือตัด เช่น ดอกต๊าป,ดอกรีมเมอร์ และดอกเอ็นมิล ที่มีจำนวนฟัน 3ฟัน และ 5ฟัน เหมาะสำหรับการวัด Pitch Diameter ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ สินค้ามาพร้อมปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับการวัดขนาดเส้นผ่านศูษย์กลางวงนอกของเครื่องมือตัด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

314-251-30 ขนาด 1-15มิล

เหมาะสำหรับการวัดขนาดเส้นผ่านศูษย์กลางวงนอกของเครื่องมือตัด เช่น ดอกต๊าป,ดอกรีมเมอร์ และดอกเอ็นมิล ที่มีจำนวนฟัน 3ฟัน และ 5ฟัน เหมาะสำหรับการวัด Pitch Diameter ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับการวัดขนาดเส้นผ่านศูษย์กลางวงนอกของเครื่องมือตัด

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

342-251-30

Digital Point Micrometer Only Metric Tip angle 15 Degree [Series 342]

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

122-101 ยาว 0-25มิล แบบ A

Blade Micrometer [Series 122]ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ (เฉพาะรุ่น 122-161,122-162,122-141 และ 122-142) สินค้ามาพร้อม แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) ปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น Parallelism 3µm ไม่เกิน 75มิล Parallelism (3+R/100)µm ตั้งแต่ 75มิล , R = max. range การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

111-115 ยาว 0-25มิล แบบ A

Spline Micrometer [Series 111] ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ สินค้ามาพร้อม แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) ปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น Flatness 0.3µm Parallelism (2+R/100)µm , R = max. range การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานในตำแหน่งชิ้นงานที่ยากจะเข้าถึง

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

331-251-30 ยาว 0-25มิล แบบ A

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65 สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ Flatness 0.3µm Parallelism (2+R/100)µm , R = max. range การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานในตำแหน่งชิ้นงานที่ยากจะเข้าถึง

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

112-401ยาว 0-25 มิล

สินค้ามาพร้อมปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความความสูงรอยย้ำสายไฟ

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

342-271-30 ยาว 0-20มิล

ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65 สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความความสูงรอยย้ำสายไฟ

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

115-302 ยาว 0-25มิล แบบ A

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ (เฉพาะฝั่งด้านแกนหมุน) สินค้ามาพร้อม แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) ปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน ณ ตำแหน่งที่ยากจะเข้าถึง

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

395-251-30 ยาว 0-25มิล

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65 สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

118-101 ยาว 0-25มิล

สำหรับวัดความหนาของแผ่นเหล็ก ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ ปลายสัมผัสสามารถเลือกได้ 3 แบบ 1. ปลายตัด-ปลายตัด(F-F) 2 .ปลายมน-ปลายตัด(S-F) 3. ปลายมน-ปลายมน(S-S) สินค้ามาพร้อม แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) ปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

389-251-30 ยาว 0-25มิล

สำหรับวัดความหนาของแผ่นเหล็ก ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ ปลายสัมผัสสามารถเลือกได้ 3 แบบ 1.ปลายตัด-ปลายตัด(F-F) 2.ปลายมน-ปลายตัด(S-F) 3.ปลายมน-ปลายมน(S-S) สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ (เฉพาะรุ่น 389-2XX,389-3XX) และ 1.8ปี ในการใช้งานปกติ (เฉพาะรุ่น 389-514,389-714) จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

169-201 ยาว 0-25มิล

Disk Micrometer [Series 169] สำหรับวัดระยะพิจเกียร์ 0.5 ถึง 6 Module สินค้ามาพร้อมแกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดเกียร์

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

124-173 ยาว 0-25มิล

ไมโครมิเตอร์เช็คฟันเกียร์ [Series 124] สำหรับวัดเกียร์ 0.5 ถึง 5.25 Module หัววัดสัมผัสชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนหัววัดได้ หัววัดสัมผัสชิ้นงาน ไม่รวมในตัวเครื่องมือ ลูกค้ากรุณาระบุขนาดที่ต้องการ สินค้ามาพร้อมแกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดเกียร์

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

324-251-30 ยาว 0-25มิล

Digital Gear Tooth Micrometers [Series 324] สำหรับวัดเกียร์ 0.5 ถึง 5.25 Module หัววัดสัมผัสชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนหัววัดได้ หัววัดสัมผัสชิ้นงาน ไม่รวมในตัวเครื่องมือ ลูกค้ากรุณาระบุขนาดที่ต้องการ ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65 สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดเกียร์

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy