Digital Spline Micrometer [Series 331]

Attribute:

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65 สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ Flatness 0.3µm Parallelism (2+R/100)µm , R = max. range การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานในตำแหน่งชิ้นงานที่ยากจะเข้าถึง

choose [Series 331]

Categories : Small Tools MICROMETERS

Share

Digital Spline Micrometer [Series 331]

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ 
ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65
สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ
Flatness 0.3µm 
Parallelism (2+R/100)µm  , R = max. range
การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานในตำแหน่งชิ้นงานที่ยากจะเข้าถึง

SPECIFICATION

STANDARD ACCESSORY

OPTIONAL ACCESSORY

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy