Holtests

New

957

Absolute Borematic set Size 75-100mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

568-957

Absolute Borematic set Size 25-50mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

568-956

สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 5,000 ชั่วโมง ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานด้านใน

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

568-927

Absolute Borematic Interchange-Head set Size 50-100mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

568-925

Absolute Borematic Interchange-Head set Size 12-20mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

568-924

Absolute Borematic Interchange-Head set Size 6-12mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

568-361 ขนาด 6-8 มิล

Absolute Borematic [Series 568]

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

368-915

Holtest set Size 100-200mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

368-764 ขนาด 12-16 มิล

Holtest (Type II) [Series 368]

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

398-914

Holtest set Size 50-100mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

368-912

Holtest set Size 12-20mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

368-001 ขนาด 2-2.5 มิล

Holtest [Series 368]

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-985

Digimatic Holtest set Size 75-100mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-984

Digimatic Holtest set Size 50-75mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

973

Digimatic Holtest set Size 25-50mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-982

Digimatic Holtest set Size 12-25mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-981

Digimatic Holtest set Size 6-12mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-975

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 100-200mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-974

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 50-100mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-973

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 20-50mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-972

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 12-20mm

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

468-161

Digimatic Holtest Series 468

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

Holtest Type 2-1

Holtest (Type II)-Three-point Internal Micrometers-Mitutoyo

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

Holtest SERIES 368-1

Holtest SERIES 368 - Three-point and Two-point Internal Micrometers-Mitutoyo

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy