Holtests

New

957

Absolute Borematic set Size 75-100mm

Sold 0 items

฿86,705 ฿86,705
 

(Options available)

New

568-957

Absolute Borematic set Size 25-50mm

Sold 0 items

฿93,560 ฿93,560
 

(Options available)

New

568-956

สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 5,000 ชั่วโมง ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานด้านใน

Sold 0 items

฿91,085 ฿91,085
 

(Options available)

New

568-927

Absolute Borematic Interchange-Head set Size 50-100mm

Sold 0 items

฿102,665 ฿102,665
 

(Options available)

New

568-925

Absolute Borematic Interchange-Head set Size 12-20mm

Sold 0 items

฿48,695 ฿48,695
 

(Options available)

New

568-924

Absolute Borematic Interchange-Head set Size 6-12mm

Sold 0 items

฿46,740 ฿46,740
 

(Options available)

New

568-361 ขนาด 6-8 มิล

Absolute Borematic [Series 568]

Sold 0 items

฿26,530 ฿26,530
 

(Options available)

New

368-915

Holtest set Size 100-200mm

Sold 0 items

฿143,370 ฿143,370
 

(Options available)

New

368-764 ขนาด 12-16 มิล

Holtest (Type II) [Series 368]

Sold 0 items

฿7,475 ฿7,475
 

(Options available)

New

398-914

Holtest set Size 50-100mm

Sold 0 items

฿73,265 ฿73,265
 

(Options available)

New

368-912

Holtest set Size 12-20mm

Sold 0 items

฿18,705 ฿18,705
 

(Options available)

New

368-161 ขนาด 6-8 มิล

Holtest [Series 368]

Sold 0 items

฿10,022 ฿10,022
 

(Options available)

New

468-985

Digimatic Holtest set Size 75-100mm

Sold 0 items

฿65,832 ฿65,832
 

(Options available)

New

468-984

Digimatic Holtest set Size 50-75mm

Sold 0 items

฿60,969 ฿60,969
 

(Options available)

New

973

Digimatic Holtest set Size 25-50mm

Sold 0 items

฿80,969 ฿80,969
 

(Options available)

New

468-982

Digimatic Holtest set Size 12-25mm

Sold 0 items

฿71,327 ฿71,327
 

(Options available)

New

468-981

Digimatic Holtest set Size 6-12mm

Sold 0 items

฿71,990 ฿71,990
 

(Options available)

New

468-975

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 100-200mm

Sold 0 items

฿143,148 ฿143,148
 

(Options available)

New

468-974

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 50-100mm

Sold 0 items

฿82,779 ฿82,779
 

(Options available)

New

468-973

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 20-50mm

Sold 0 items

฿62,265 ฿62,265
 

(Options available)

New

468-972

Digimatic Holtest Interchange-Head set Size 12-20mm

Sold 0 items

฿34,537 ฿34,537
 

(Options available)

New

468-161

Digimatic Holtest Series 468

Sold 0 items

฿21,327 ฿21,327
 

(Options available)

Holtest Type 2-1

Holtest (Type II)-Three-point Internal Micrometers-Mitutoyo

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

Holtest SERIES 368-1

Holtest SERIES 368 - Three-point and Two-point Internal Micrometers-Mitutoyo

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy