Vernier Calipers

New

Tire Tread Depth Gage [Series 571]

฿ 7,811 ฿ 7,811

(Product variants available)

New

Vernier Depth Gage [Series 527,571]

฿ 4,253 ฿ 4,253

(Product variants available)

New

เวอร์เนียวัดลึกรุ่นนี้มีระบบ IP67 ป้องกันน้ำ/ฝุ่น รุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) ฐานวางสามารถเพิ่มความยาวได้ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม ยกเว้นขนาด 600มิล , 750มิล , 1000มิล (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) การใช้งาน : สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน

฿ 10,032 ฿ 10,032

(Product variants available)

New

รุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) ฐานวางสามารถเพิ่มความยาวได้ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม ยกเว้นขนาด 600มิล , 750มิล , 1000มิล (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) การใช้งาน : สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน

฿ 8,074 ฿ 8,074

(Product variants available)

New

เวอร์เนียออกแบบให้เหมือนกับการวัดชิ้นงานด้วย Sanp Gauge เหมาะสำหรับวัดงานชิ้นเดียวกันครั้งละมากๆ เพื่อเช็ค GO/NO GO ก้าน Thumb Roller ของ Snap Mechanism ทำให้วัดงานได้ง่ายและต่อเนื่อง แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 7นิวตัน ถึง 14นิวตัน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 7,432 ฿ 7,432

(Product variants available)

New

เวอร์เนียออกแบบมาให้วัดชิ้นงานประเภทยางที่มีความนุ่มหรือชิ้นงานยุบตัวในขณะวัด เมื่อชิ้นงานยุบตัวส่งผลให้การวัดงานไม่แม่นยำ เวอร์เนียรุ่นนี้เพิ่มเข็มแสดงแรงกดในการวัดเพื่อไม่ให้ ผู้วัดงานกดวัดงานแรงจงเกินไป ทำให้ค่าที่วัดได้นั้นแม่นยำขึ้น แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 0.49นิวตัน ถึง 0.98นิวตัน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 17,274 ฿ 17,274

(Product variants available)

New

ปากวัดเล็กเหมาะสำหรับวัดร่อง

฿ 9,569 ฿ 9,569

(Product variants available)

New

ปากวัดงอช่วยให้วัดความกว้างชิ้นงานภายในร่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

฿ 7,516 ฿ 7,516

(Product variants available)

New

ปากวัดพิเศษออกแบบเฉพาะสำหรบวัดวามกว้างด้านใน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

฿ 8,611 ฿ 8,611

(Product variants available)

New

ปากวัดกลมหนึ่งด้านช่วยให้วัดความกว้างชิ้นงานโค้งได้แม่นยำ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

฿ 6,548 ฿ 6,548

(Product variants available)

New

ปากวัดบางเหมาะสำหรับวัดงานในร่องแคบ ปากวัดเฉพาะปากวัดนอกเป็นคาร์ไบด์ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

฿ 7,516 ฿ 7,516

(Product variants available)

New

ปากวัดแหลมเหมาะสำหรับวัดงานในร่องแคบ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 3,864 ฿ 3,864

(Product variants available)

New

เวอร์เนียออกแบบพิเศษสำหรับวัดความกว้างระหว่างรูถึงรู และรูถึงมุม สามารถวัดต่างระดับได้ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

฿ 24,579 ฿ 24,579

(Product variants available)

New

ปากวัดสามารถปรับขึ้นหรือลงได้ เหมาะสำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน ตำแหน่งวัดต่างระดับ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

฿ 0 ฿ 0

(Product variants available)

New

การวัดในและวัดนอกสามารถอ่านได้จากสเกลด้านบนและด้านล่าง ปากวัดขนาดยาวเหมาะสำหรับวัดงานที่ยาวจะเข้าถึง การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 8,706 ฿ 8,706

(Product variants available)

New

การวัดในและวัดนอกสามารถอ่านได้จากสเกลด้านบนและด้านล่าง ปากวัดในเป็นแบบมลเพื่อให้การวัดงานแม่นยำขึ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 8,148 ฿ 8,148

(Product variants available)

New

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม ปากวัดไม่รวมอยู่ในชุดลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเติม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 25,369 ฿ 25,369

(Product variants available)

New

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 35,443 ฿ 35,443

(Product variants available)

New

Coolant Proof Carbon Fiber Caliper with Long Jaws[Series 552]

฿ 35,443 ฿ 35,443

(Product variants available)

New

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 24,590 ฿ 24,590

(Product variants available)

New

Digimatic Caliper with Nib Style Jaws Standard Jaws Series 551

฿ 8,337 ฿ 8,337

(Product variants available)

New

Digimatic Caliper with Nib Style Jaws [series 550]

฿ 7,443 ฿ 7,443

(Product variants available)

New

Swivel Vernier Caliper Moving Jaw Type [Series 536] ปากวัดหมุนได้สามารถวัดงานได้หลากหลาย การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

฿ 8,411 ฿ 8,411
Out of stock

(Product variants available)

New

Blade Type Caliper [Series 573,536]

฿ 7,516 ฿ 7,516

(Product variants available)

New

วอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม

฿ 19,874 ฿ 19,874

(Product variants available)

New

เวอร์เนียดิจิตอลเฉพาะหน่วยมิลขนาดใหญ่ มีช่องสำหรับต่อสาย[series 500]เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม

฿ 19,305 ฿ 19,305

(Product variants available)

New

เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด ก้านวันลึกแบบกลม เฉพาะ รุ่น 500-195-30 ปากวัดล่างทำจากคาร์ไบด์ (Carbide Tipped Jaw for outside measurement) มีให้เลือกเฉพาะรุ่น 500-159-30, 500-163-30, 500-165 ปากวัดบนล่างทำจากคาร์ไบด์ (Carbide Tipped Jaw for outside and inside measurement ) มีให้เลือกเฉพาะรุ่น 500-160-30, 500-164-30, 500-166-30

฿ 3,815 ฿ 3,815

(Product variants available)

New

Digital Vernier Caliper Metric Only[series 500]

฿ 3,369 ฿ 3,369

(Product variants available)

New

เวอร์เนียดิจิตอลไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่่ แต่ใช้แสงสว่างตั้งแต่ 60Luxขึ้นไป รองรับ IP 67 ป้องกันน้ำ/ฝุ่นเวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม เฉพาะรุ่น 500-776, 500-777, 500-786

฿ 7,790 ฿ 7,790

(Product variants available)

New

ออกแบบใหม่เพื่อให้สไลด์ได้ลื้น ที่วางนิ้วขณะเลื่อนขนาดใหญ่ที่ให้ใช้งานง่าย

฿ 3,769 ฿ 3,769

(Product variants available)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy