Vernier Calipers

New

571-100-20

Tire Tread Depth Gage [Series 571]

Sold 0 items

฿7,811 ฿7,811
 

(Options available)

New

527-401

Vernier Depth Gage [Series 527,571]

Sold 0 items

฿4,253 ฿4,253
 

(Options available)

New

571-251-20

เวอร์เนียวัดลึกรุ่นนี้มีระบบ IP67 ป้องกันน้ำ/ฝุ่น รุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) ฐานวางสามารถเพิ่มความยาวได้ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม ยกเว้นขนาด 600มิล , 750มิล , 1000มิล (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) การใช้งาน : สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿10,032 ฿10,032
 

(Options available)

New

571-201-30

รุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) ฐานวางสามารถเพิ่มความยาวได้ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม ยกเว้นขนาด 600มิล , 750มิล , 1000มิล (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) การใช้งาน : สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,074 ฿8,074
 

(Options available)

New

573-181-30

เวอร์เนียออกแบบให้เหมือนกับการวัดชิ้นงานด้วย Sanp Gauge เหมาะสำหรับวัดงานชิ้นเดียวกันครั้งละมากๆ เพื่อเช็ค GO/NO GO ก้าน Thumb Roller ของ Snap Mechanism ทำให้วัดงานได้ง่ายและต่อเนื่อง แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 7นิวตัน ถึง 14นิวตัน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿7,432 ฿7,432
 

(Options available)

New

573-191-30

เวอร์เนียออกแบบมาให้วัดชิ้นงานประเภทยางที่มีความนุ่มหรือชิ้นงานยุบตัวในขณะวัด เมื่อชิ้นงานยุบตัวส่งผลให้การวัดงานไม่แม่นยำ เวอร์เนียรุ่นนี้เพิ่มเข็มแสดงแรงกดในการวัดเพื่อไม่ให้ ผู้วัดงานกดวัดงานแรงจงเกินไป ทำให้ค่าที่วัดได้นั้นแม่นยำขึ้น แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 0.49นิวตัน ถึง 0.98นิวตัน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿17,274 ฿17,274
 

(Options available)

New

536-171

ปากวัดเล็กเหมาะสำหรับวัดร่อง

Sold 0 items

฿9,569 ฿9,569
 

(Options available)

New

536-151

ปากวัดงอช่วยให้วัดความกว้างชิ้นงานภายในร่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿7,516 ฿7,516
 

(Options available)

New

536-145

ปากวัดพิเศษออกแบบเฉพาะสำหรบวัดวามกว้างด้านใน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿8,611 ฿8,611
 

(Options available)

New

536-161

ปากวัดกลมหนึ่งด้านช่วยให้วัดความกว้างชิ้นงานโค้งได้แม่นยำ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿6,548 ฿6,548
 

(Options available)

New

536 134

ปากวัดบางเหมาะสำหรับวัดงานในร่องแคบ ปากวัดเฉพาะปากวัดนอกเป็นคาร์ไบด์ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿7,516 ฿7,516
 

(Options available)

New

536-121

ปากวัดแหลมเหมาะสำหรับวัดงานในร่องแคบ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿3,864 ฿3,864
 

(Options available)

New

573-118-10

เวอร์เนียออกแบบพิเศษสำหรับวัดความกว้างระหว่างรูถึงรู และรูถึงมุม สามารถวัดต่างระดับได้ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿24,579 ฿24,579
 

(Options available)

New

536-103 ขนาด 300มิล

ปากวัดสามารถปรับขึ้นหรือลงได้ เหมาะสำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน ตำแหน่งวัดต่างระดับ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

(Options available)

New

534-109

การวัดในและวัดนอกสามารถอ่านได้จากสเกลด้านบนและด้านล่าง ปากวัดขนาดยาวเหมาะสำหรับวัดงานที่ยาวจะเข้าถึง การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,706 ฿8,706
 

(Options available)

New

160-127

การวัดในและวัดนอกสามารถอ่านได้จากสเกลด้านบนและด้านล่าง ปากวัดในเป็นแบบมลเพื่อให้การวัดงานแม่นยำขึ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,163 ฿8,163
 

(Options available)

New

552-181-10

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม ปากวัดไม่รวมอยู่ในชุดลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเติม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿25,369 ฿25,369
 

(Options available)

New

552-155-10

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿35,443 ฿35,443
 

(Options available)

New

552-150-10

Coolant Proof Carbon Fiber Caliper with Long Jaws[Series 552]

Sold 0 items

฿35,443 ฿35,443
 

(Options available)

New

552-302-10

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿24,590 ฿24,590
 

(Options available)

New

551-301-20

Digimatic Caliper with Nib Style Jaws Standard Jaws Series 551

Sold 0 items

฿8,337 ฿8,337
 

(Options available)

New

550-301-20

Digimatic Caliper with Nib Style Jaws [series 550]

Sold 0 items

฿7,443 ฿7,443
 

(Options available)

New

536-212

Swivel Vernier Caliper Moving Jaw Type [Series 536] ปากวัดหมุนได้สามารถวัดงานได้หลากหลาย การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,411 ฿8,411
 
Out of stock

(Options available)

New

536-134

Blade Type Caliper [Series 573,536]

Sold 0 items

฿7,516 ฿7,516
 

(Options available)

New

500-505-10 ขนาด 450มิล(18นิ้ว)

วอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿19,874 ฿19,874
 

(Options available)

New

500-500-10 ขนาด 0-450มิล

เวอร์เนียดิจิตอลเฉพาะหน่วยมิลขนาดใหญ่ มีช่องสำหรับต่อสาย[series 500]เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม

Sold 0 items

฿19,305 ฿19,305
 

(Options available)

New

500-196

เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด ก้านวันลึกแบบกลม เฉพาะ รุ่น 500-195-30 ปากวัดล่างทำจากคาร์ไบด์ (Carbide Tipped Jaw for outside measurement) มีให้เลือกเฉพาะรุ่น 500-159-30, 500-163-30, 500-165 ปากวัดบนล่างทำจากคาร์ไบด์ (Carbide Tipped Jaw for outside and inside measurement ) มีให้เลือกเฉพาะรุ่น 500-160-30, 500-164-30, 500-166-30

Sold 0 items

฿3,815 ฿3,815
 

(Options available)

New

500-181-30

Digital Vernier Caliper Metric Only[series 500]

Sold 0 items

฿3,570 ฿3,570
 

(Options available)

New

500-784

เวอร์เนียดิจิตอลไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่่ แต่ใช้แสงสว่างตั้งแต่ 60Luxขึ้นไป รองรับ IP 67 ป้องกันน้ำ/ฝุ่นเวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม เฉพาะรุ่น 500-776, 500-777, 500-786

Sold 0 items

฿7,790 ฿7,790
 

(Options available)

New

505-740 ขนาด 6นิ้ว

ออกแบบใหม่เพื่อให้สไลด์ได้ลื้น ที่วางนิ้วขณะเลื่อนขนาดใหญ่ที่ให้ใช้งานง่าย

Sold 0 items

฿3,769 ฿3,769
 

(Options available)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy