Low Force Caliper [Series 573]

Attribute:

เวอร์เนียออกแบบมาให้วัดชิ้นงานประเภทยางที่มีความนุ่มหรือชิ้นงานยุบตัวในขณะวัด เมื่อชิ้นงานยุบตัวส่งผลให้การวัดงานไม่แม่นยำ เวอร์เนียรุ่นนี้เพิ่มเข็มแสดงแรงกดในการวัดเพื่อไม่ให้ ผู้วัดงานกดวัดงานแรงจงเกินไป ทำให้ค่าที่วัดได้นั้นแม่นยำขึ้น แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 0.49นิวตัน ถึง 0.98นิวตัน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

choose [Series 573]

Share

Low Force Caliper [Series 573]

เวอร์เนียออกแบบมาให้วัดชิ้นงานประเภทยางที่มีความนุ่มหรือชิ้นงานยุบตัวในขณะวัด เมื่อชิ้นงานยุบตัวส่งผลให้การวัดงานไม่แม่นยำ เวอร์เนียรุ่นนี้เพิ่มเข็มแสดงแรงกดในการวัดเพื่อไม่ให้ ผู้วัดงานกดวัดงานแรงจงเกินไป ทำให้ค่าที่วัดได้นั้นแม่นยำขึ้น
แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 0.49นิวตัน ถึง 0.98นิวตัน
เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม
การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Specification

Standard Accessories

Optional Accessories

Powered by MakeWebEasy.com