Digital Uni-Mike Micrometers[Series 317]

Attribute:

Digital Uni-Mike Micrometers [Series 317]

choose [Series 317]

Categories : Small Tools MICROMETERS

Share

หัววัดสัมผัสชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนหัววัดได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงาน
เหมาะสำหรับวัดความหนาท่อ , วัดจากมุมถึงบ่า , วัดความสูงของหัวริเวท และอื่นๆ
ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65
สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น, แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น
การใช้งาน : สำหรับวัดขนาด
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy