Sheet Metal Micrometer [Series 389]

Attribute:

สำหรับวัดความหนาของแผ่นเหล็ก ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ ปลายสัมผัสสามารถเลือกได้ 3 แบบ 1.ปลายตัด-ปลายตัด(F-F) 2.ปลายมน-ปลายตัด(S-F) 3.ปลายมน-ปลายมน(S-S) สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ (เฉพาะรุ่น 389-2XX,389-3XX) และ 1.8ปี ในการใช้งานปกติ (เฉพาะรุ่น 389-514,389-714) จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

choose [Series 389]

Categories : Small Tools MICROMETERS

Share

Sheet Metal Micrometer [Series 389]

สำหรับวัดความหนาของแผ่นเหล็ก
ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์
ปลายสัมผัสสามารถเลือกได้ 3 แบบ 1.ปลายตัด-ปลายตัด(F-F) 2.ปลายมน-ปลายตัด(S-F) 3.ปลายมน-ปลายมน(S-S)
สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ (เฉพาะรุ่น 389-2XX,389-3XX) และ 1.8ปี ในการใช้งานปกติ (เฉพาะรุ่น 389-514,389-714) จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น
การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

SPECIFICATION


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy