Digital Crimp Height Micrometer [Series 342]

Attribute:

ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65 สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความความสูงรอยย้ำสายไฟ

choose [Series 342]

Categories : Small Tools MICROMETERS

Share

Digital Crimp Height Micrometer [Series 342]

ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65
สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น
การใช้งาน : สำหรับวัดความความสูงรอยย้ำสายไฟ

SPECIFICATION

STANDARD ACCESSORY

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy