Digital Inside Micrometers Caliper Type [Series 345]

Attribute:

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์ สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น การใช้งานควรตั้งค่ากับริงเกจ (Ring gauge), ไมโครเช็คเกอร์ (Micro Checker) หรือ เกจบล๊อค (Gauge Block) การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานด้านใน

choose [Series 345]

Share

Digital Inside Micrometers Caliper Type [Series 345]

ปลายสัมผัสเป็นคาร์ไบด์
สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น
การใช้งานควรตั้งค่ากับริงเกจ (Ring gauge), ไมโครเช็คเกอร์ (Micro Checker) หรือ เกจบล๊อค (Gauge Block)
การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงานด้านใน

SPECIFICATIONS

STANDARD ACCESSORY

OPTIONAL ACCESSORY

DIMENSION

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy