Digital Screw Thread Micrometers Interchangeable Anvil [Series 326]

Attribute:

Digital Screw Thread Micrometers Interchangeable Anvil [Series 326]สำหรับตรวจสอบเกลียว Metric และ Whitworth หัววัดสัมผัสชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนหัววัดได้ หัววัดสัมผัสชิ้นงาน ไม่รวมในตัวเครื่องมือ ลูกค้ากรุณาระบุขนาดที่ต้องการ ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65

choose [Series 326]

Categories : Small Tools MICROMETERS

Share

Digital Screw Thread Micrometers Interchangeable Anvil [Series 326]สำหรับตรวจสอบเกลียว Metric และ Whitworth
หัววัดสัมผัสชิ้นงาน สามารถเปลี่ยนหัววัดได้
หัววัดสัมผัสชิ้นงาน ไม่รวมในตัวเครื่องมือ ลูกค้ากรุณาระบุขนาดที่ต้องการ
ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65

สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 2.4ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น
การใช้งาน : สำหรับตรวจสอบเกลียว

SPECIFICATION

STANDARD ACCESSORY

OPTIONAL ACCESSORY

DIMENSION

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy