Quickmike Micrometers [Series 293]

Attribute:

ปลายสัมผัสคาร์ไบด์ ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP54 ไมโครมิเตอร์แบบหมุนวัดเร็ว 10มิล ต่อการหมุน 1รอบ สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 1ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น, แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-30มิล) และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

choose [Series 293]

Categories : Small Tools MICROMETERS

Share

ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ - Quickmike Micrometers [Series 293]

ปลายสัมผัสคาร์ไบด์
ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP54
ไมโครมิเตอร์แบบหมุนวัดเร็ว 10มิล ต่อการหมุน 1รอบ
สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 1ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น, แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-30มิล)  และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ
การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

SPECIFICATIONS

Excluding quantizing error of ±1 count

Excluding quantizing error of ±1 count

STANDARD ACCESSORY

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy