Digital Outside Micrometers [Series 293]

Attribute:

ปลายสัมผัสคาร์ไบด์ สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ) สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 1.8ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

choose [series 293]

Categories : Small Tools MICROMETERS

Share

Digital Outside Micrometers [Series 293]

ปลายสัมผัสคาร์ไบด์
สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 1.8ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น
การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy