Mitutoyo ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ Series 293

Attribute:

ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ Series 293 Brand: Mitutoyo สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 1.2ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ

Choose

Share

ดิจิตอลไมโครมิเตอร์  Series 293 Brand: Mitutoyo
► ตัวเครื่องป้องกันน้ำ/ฝุ่น ระดับ IP65
► สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่มีช่องส่งสัญญาณ)
► สินค้ามาพร้อมแบตเตอรี่รุ่น SR44 สามารถใช้งานได้ 1.2ปี ในการใช้งานปกติ จำนวน 1 ชิ้น , แกนเหล็กอ้างอิงระยะ (Reference Bar) 1 ชิ้น (ยกเว้นรุ่นที่มีขนาด 0-25มิล) และปากตาย (Spanner) จำนวน 1 ชิ้น และ Inspection Certificate จำนวน 1 ใบ

การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

  

FUNCTIONS - ORIGIN POINT SETIING, ZERO-SETTING, AUTO  POWER ON/OFF,
                        HOLD , ERROR ALARM , DATA OUTPUT, FUNCTION LOCK

Specification

 Excluding quantizing error of ±1 count

 Excluding quantizing error of ±1 count

 Standard Accessories

Optional Accessories 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy