เวอร์เนีย คาลิเปอร์

เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) อุปกรณ์วัดพื้นฐานที่ใช้ในการวัดระยะห่างด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน สามารถวัดได้ทั้งวัตถุที่เป็นทรงตรงและทรงกระบอก หาค่าได้ทั้งความหนาบาง ความลึก ความกว้างภายนอก อีกทั้งสามารถใช้วัดขนาดความกว้างภายในของวัตถุได้ด้วย

New

571-100-20

เวอร์เนียวัดลึกดิจิตอล[Series 571]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

527-401

เวอร์เนียวัดลึก [Series 527,571]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

571-251-20

เวอร์เนียวัดลึกรุ่นนี้มีระบบ IP67 ป้องกันน้ำ/ฝุ่น รุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) ฐานวางสามารถเพิ่มความยาวได้ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม ยกเว้นขนาด 600มิล , 750มิล , 1000มิล (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) การใช้งาน : สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

571-201-30

รุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) ฐานวางสามารถเพิ่มความยาวได้ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริม ยกเว้นขนาด 600มิล , 750มิล , 1000มิล (*สั่งซื้อเพิ่มเติม) การใช้งาน : สำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-181-30

เวอร์เนียออกแบบให้เหมือนกับการวัดชิ้นงานด้วย Sanp Gauge เหมาะสำหรับวัดงานชิ้นเดียวกันครั้งละมากๆ เพื่อเช็ค GO/NO GO ก้าน Thumb Roller ของ Snap Mechanism ทำให้วัดงานได้ง่ายและต่อเนื่อง แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 7นิวตัน ถึง 14นิวตัน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-191-30

เวอร์เนียออกแบบมาให้วัดชิ้นงานประเภทยางที่มีความนุ่มหรือชิ้นงานยุบตัวในขณะวัด เมื่อชิ้นงานยุบตัวส่งผลให้การวัดงานไม่แม่นยำ เวอร์เนียรุ่นนี้เพิ่มเข็มแสดงแรงกดในการวัดเพื่อไม่ให้ ผู้วัดงานกดวัดงานแรงจงเกินไป ทำให้ค่าที่วัดได้นั้นแม่นยำขึ้น แรงกดวัดชิ้นงานอยู่ที่ 0.49นิวตัน ถึง 0.98นิวตัน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

536-171

เวอร์เนีย คาลิเปอร์ปากวัดร่องเล็ก[Series 536 ] ปากวัดเล็กเหมาะสำหรับวัดร่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-651-20

ปากวัดงอช่วยให้วัดความกว้างชิ้นงานภายในร่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-642-20

ปากวัดพิเศษออกแบบเฉพาะสำหรบวัดวามกว้างด้านใน เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-661-20

ปากวัดกลมหนึ่งด้านช่วยให้วัดความกว้างชิ้นงานโค้งได้แม่นยำ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-634

ปากวัดบางเหมาะสำหรับวัดงานในร่องแคบ ปากวัดเฉพาะปากวัดนอกเป็นคาร์ไบด์ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-621-20

เวอร์เนีย คาลิเปอร์ปากแหลม[Series 573,536] ปากวัดแหลมเหมาะสำหรับวัดงานในร่องแคบ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-118-10

เวอร์เนียออกแบบพิเศษสำหรับวัดความกว้างระหว่างรูถึงรู และรูถึงมุม สามารถวัดต่างระดับได้ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-601-20 ขนาด 150มิล

เวอร์เนีย คาลิเปอร์ปากปรับได้ [Series 573,536]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

534-109

การวัดในและวัดนอกสามารถอ่านได้จากสเกลด้านบนและด้านล่าง ปากวัดขนาดยาวเหมาะสำหรับวัดงานที่ยาวจะเข้าถึง การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

160-130

การวัดในและวัดนอกสามารถอ่านได้จากสเกลด้านบนและด้านล่าง ปากวัดในเป็นแบบมลเพื่อให้การวัดงานแม่นยำขึ้น การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

552-181-10

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม ปากวัดไม่รวมอยู่ในชุดลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเติม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

552-155-10

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

552-150-10

รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

552-302-10

เวอร์เนียดิจิตอลคาร์บอนไฟเบอร์[Series 552] รองรับ IP66 กันน้ำ/กันฝุ่น มีน้ำหนักเบา ทนทาน ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูง สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

551-301-20

เวอร์เนียดิจิตอล[Series 551] เวอร์เนียมีระบบ Absolute ไม่จำต้องกดปุ่ม Origin ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง รองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น เฉพาะรุ่น 551-301-20, 551-331-10, 551-311-20 และ 551-341-10 สามารถส่งข้อมูลการวัดด้วยอุปกรณ์เสริม ปุ่ม OFFSET บนตัวเครื่องสำหรับใส่ค่าชดเชย ฉะนั้นผลการวัดที่แสดงสามารถอ่านค่าได้ทันที เพิ่มความสะดวกในการวัดด้วยฟังก์ชั่น PRESET สำหรับใช้ตั้งจุดเริ่มต้นในการวัด เฉพาะรุ่น 551-331-10, 551-341-10 รุ่นนี้ไม่มีก้านวัดลึก การใช้งาน : สำหรับวัดความกว้างของชิ้นงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

550-301-20

เวอร์เนียดิจิตอลปากยาวเฉพาะหน่วยมิล [series 550]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

536-212

เวอร์เนีย คาลิเปอร์ปากหมุน[series 536]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

573-634-20

ปากวัดบางเหมาะสำหรับวัดงานในร่องแคบ ปากวัดเฉพาะปากวัดนอกเป็นคาร์ไบด์ เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลรองรับ IP67 กันน้ำ/กันฝุ่น ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง เวอร์เนียเฉพาะรุ่นดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

500-505-10 ขนาด 450มิล(18นิ้ว)

เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

500-500-10 ขนาด 0-450มิล

เวอร์เนียดิจิตอลเฉพาะหน่วยมิลขนาดใหญ่ มีช่องสำหรับต่อสาย[series 500]เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

500-195

เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด ก้านวันลึกแบบกลม เฉพาะ รุ่น 500-195-30 ปากวัดล่างทำจากคาร์ไบด์ (Carbide Tipped Jaw for outside measurement) มีให้เลือกเฉพาะรุ่น 500-159-30, 500-163-30, 500-165 ปากวัดบนล่างทำจากคาร์ไบด์ (Carbide Tipped Jaw for outside and inside measurement ) มีให้เลือกเฉพาะรุ่น 500-160-30, 500-164-30, 500-166-30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

500-180-30

เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) มีปุ่ม ABS/ZERO สำหรับตั้งค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่งการวัด ก้านวัดลึกแบบกลม เฉพาะรุ่น 500-180-30

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

500-784

เวอร์เนียดิจิตอลไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่่ แต่ใช้แสงสว่างตั้งแต่ 60Luxขึ้นไป รองรับ IP67 ป้องกันน้ำ/ฝุ่น เวอร์เนียดิจิตอล สำหรับวัดขนาดความกว้างด้านนอก (Outside Diameter) ,ความกว้างด้านใน (Inside Diameter) และวัดความลึก (Depth) ไม่จำเป็นต้อง Set Origin ทุกครั้งหลังเปิดเครื่อง สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เสริม เฉพาะรุ่น 500-776, 500-777, 500-786,

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

505-740 ขนาด 6นิ้ว

ออกแบบใหม่เพื่อให้สไลด์ได้ลื้น ที่วางนิ้วขณะเลื่อนขนาดใหญ่ที่ให้ใช้งานง่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้