ไดอัลเทส อินดิเคเตอร์

ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์  (Dial Test Indicator)  เหมาะใช้กับงานวัดแบบเปรียบเทียบพื้นที่แคบ มีหัวสัมผัสวัดและแกนวัดเป็นลักษณะคานยื่นออกมาจากชุดนาฬิกาวัดเพื่อทำการวัดและตรวจสอบ มีค่าความละเอียดและความถูกต้องสูง

New

901959

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,264 ฿3,264
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

102826

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿108 ฿108
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

136236

ปลายสัมผัสไดอัลเทส ขนาด 3.0มิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿76 ฿76
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

21CZA209

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿453 ฿453
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

136104

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿113 ฿113
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

136235

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿76 ฿76
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

102824

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿108 ฿108
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

190548

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿306 ฿306
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

190547

ใช้งานคู่กับไดอัล อินดิเคเตอร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿358 ฿358
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-501E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,527 ฿3,527
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-503E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,411 ฿3,411
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-515-10T

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,411 ฿3,411
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-517WE

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,264 ฿3,264
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-517-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,527 ฿2,527
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-514-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,464 ฿3,464
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-848-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,244 ฿3,244
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-455E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,927 ฿3,927
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-454-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,916 ฿2,916
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-471-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,190 ฿3,190
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-401-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,948 ฿2,948
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-425-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,285 ฿3,285
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-465-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,443 ฿3,443
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-475-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากทับทิม (Ruby)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,822 ฿2,822
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-405-10H

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,632 ฿2,632
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-426-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,779 ฿2,779
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-477-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากทับทิม (Ruby)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,874 ฿2,874
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-415-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,716 ฿2,716
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-474-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากทับทิม (Ruby)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,443 ฿2,443
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-404-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากเหล็ก (Steel)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,053 ฿2,053
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

513-466-10E

ไดอัลเกจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เช็คผิวที่ยากที่จะเข้าถึง สามารถใช้ตั้ง Alignment หรือวัดงาน เช่น หาความเรียบ,ความกลม ปลายสัมผัส (Contact Point) เป็นวัสดุทำจากคาร์ไบด์ (Carbide)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,095 ฿3,095
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้