เครื่องวัด 3 มิติ (CMM)

CMM (Coordinate Measuring Machine) หรือเครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบ 3 มิติ คือ เครื่องมือที่สามารถวัดงานได้ทั้ง X axis, Y axis และ Z axis ทั้ง 3 แกน ที่สามารถวัดชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนและแสดงผลภาพเป็นแบบ 3D ค่าความละเอียดของผลการวัดระดับ 1 ไมครอนทำให้มีความแม่นยำสูง โดยใช้ระบบสัมผัส Touch probe สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกน เพื่อทำงานร่วมกันได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถนำค่าที่วัดได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าที่ได้ออกแบบไว้ในไฟล์ CAD หรือแบบชิ้นงานที่ได้เขียนไว้ พร้อมแสดงค่าที่วัดได้จริงผ่าน CMM กับค่าในไฟล์ CAD พร้อมเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานหรือดัดแปลงให้ค่า Error ต่างๆ ลดลง จนถึงค่าที่ยอมรับได้ 

 

Take Your Production to a New Level with the TIGO SF

฿ 0 ฿ 0

The Coordinate Measuring Machine Pushing Productivity Further

฿ 0 ฿ 0

GLOBAL Classic - Quality at an affordable price

฿ 0 ฿ 0

Advanced Measurement Solution for Large Components

฿ 0 ฿ 0

A General Purpose CMM that Meets the Needs of Industrial Measurement

฿ 0 ฿ 0
Powered by MakeWebEasy.com