ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์ หรือ Digimatic Indicator ใช้สำหรับการวัดหาค่าภายใน (Inside Measurement)

New

543-551E

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์รุ่นนี้เพิ่มฟังก์ชั่น GO/±NG Judgment แสดงผลการวัดด้วยค่าที่วัดได้และแสดงผลการวัดว่าชิ้นงานนั้นอยู่ในช่วงที่เรากำหนดไว้หรือไม่ โดยหน้าจอจะเปลี่ยนสี ถ้าชิ้นงานอยู่ในช่วงที่กำหนดหน้าจอจะแสดงเป็นสีเขียวและเมื่อผลการวัดหลุดจากช่วงที่ตั้งค่าไว้หน้าจอจะแสดงเป็นสีแดง มีความละเอียดให้เลือก คือ 0.001mm/0.01mm และ 0.001"/0.0005"/0.0001"/0.00005" สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม ตัวอย่างการวัดงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-563E

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุด มีความแม่นยำสูง มีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย มีความละเอียดสูงให้เลือก 2แบบ คือ 0.0005mm และ 0.00002" สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม ตัวอย่างการวัดงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

575-121

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์ [Series 575 ] ออกแบบมาให้วัดงานช่วง 25.4มิลหรือ1นิ้ว มีฟังก์ชั่นพื้นฐานในการวัดและใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ (SR44) ทำให้ราคาไม่สูง มีฟังก์ชั่น ABS ช่วยเก็บค่า Origin ครั้งล่าสุด ทำให้เปิดใช้งานเครื่องโดยไม่ต้อง Set Origin ใหม่ สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-350B

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลการวัดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น Sequencers มีฟังก์ชั่นช่วยในการตัดสินค่าการวัด แสดงผลบนหน้าจอ LED รองรับ IP54 ป้องกันน้ำ/ฝุ่น มีระบบเช็คค่า Run-out และ ฟังก์ชั่น MAX-MIN Hold สามารถช่วยตัดสินค่าการวัดอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ (GO/±NG Judgment) ด้วยค่าสูงสุด (Peak Value) หรือ ค่าที่แตกต่างกัน (Max Value) - (Min. Value) หน้าจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขกว้างอ่านค่าง่าย นอกจากนี้ยังแสดงค่าเป็นกราฟแท่ง ด้วยระบบ ABS ทำให้เวลาเปิดเครื่อง สามารถจดจำค่าสุดที่ทำการตั้งไว้ได้ (Last Origin Position) สายเคเบิลยาว 4 เมตร ระบบไฟ 5-24VDC/ 100mA (Max)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-340B

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์ [Series 543-340B/590B/595B/341B] เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับคำนวณค่า ซึ่งจะคำนวณทันที่ที่ยกแกนวัด มีระบบเช็คค่า Run-out และ ฟังก์ชั่น MAX-MIN Hold สามารถช่วยตัดสินค่าการวัดอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ (GO/±NG Judgment) ด้วยค่าสูงสุด (Peak Value) หรือ ค่าที่แตกต่างกัน (Max Value) - (Min. Value) เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานง่ายๆด้วยปุ่ม 5ปุ่มและสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ หน้าจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขกว้างอ่านค่าง่าย นอกจากนี้ยังแสดงค่าเป็นกราฟแท่ง สามารถวัดค่าได้แม่นยำ ใน1วินาทีสามารถจับค่าสูง-ต่ำได้ถึง 5 ค่า ด้วยระบบ ABS ทำให้เวลาเปิดเครื่อง สามารถจดจำค่าสุดที่ทำการตั้งไว้ได้ (Last Origin Position) สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-310

ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ Bore Gauge เน้นการวัดหาค่าภายใน (Inside Measurement) ด้วยฟังก์ชั่นคงค่าต่ำสุด (Minimum- Value Hold) และฟังก์ชั่น Tolerance Judgment มีฟังก์ชั่นจดจำค่าที่วัดได้ถึง 9 ค่า (Measurement data memory) เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานง่ายๆด้วยปุ่ม 5ปุ่มและสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ หน้าจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขกว้างอ่านค่าง่าย นอกจากนี้ยังแสดงค่าเป็นกราฟแท่ง ด้วยระบบ ABS ทำให้เวลาเปิดเครื่อง สามารถจดจำค่าสุดที่ทำการตั้งไว้ได้ (Last Origin Position) สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-300

มีระบบเช็คค่า Run-out และ ฟังก์ชั่น MAX-MIN Hold สามารถช่วยตัดสินค่าการวัดอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่ (GO/±NG Judgment) ด้วยค่าสูงสุด (Peak Value) หรือ ค่าที่แตกต่างกัน (Max Value) - (Min. Value) เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานง่ายๆด้วยปุ่ม 5ปุ่มและสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ หน้าจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขกว้างอ่านค่าง่าย นอกจากนี้ยังแสดงค่าเป็นกราฟแท่ง สามารถวัดค่าได้แม่นยำ ใน1วินาทีสามารถจับค่าสูง-ต่ำได้ถึง 5 ค่า ด้วยระบบ ABS ทำให้เวลาเปิดเครื่อง สามารถจดจำค่าสุดที่ทำการตั้งไว้ได้ (Last Origin Position) สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-391

มีระบบ ABS (Absolute) ช่วยในการเก็บค่าล่าสุดที่ทำการ Set Origin (ค่าเริ่มต้น) เมื่อทำการเปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าช่วงสูง-ต่ำในการวัด (Tolerance-Judging measurement) หน้าจอหมุนได้ 330° ตัวเลขขนาดใหญ่ ช่วยให้อ่านค่าง่าย มีความละเอียดให้เลือก 2แบบ คือ 0.01mm และ 0.001mm เพิ่มฟังก์ชั่นล็อค (Function Locking) เพื่อป้องกันไม่ให้ปรับค่า Preset ที่ตั้งไว้ สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-470B

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์ ความละเอียด 0.001มิล[series 543-470 B]มีระบบ ABS (Absolute) ช่วยในการเก็บค่าล่าสุดที่ทำการ Set Origin (ค่าเริ่มต้น) เมื่อทำการเปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าช่วงสูง-ต่ำในการวัด (Tolerance-Judging measurement) หน้าจอหมุนได้ 330° ตัวเลขขนาดใหญ่ ช่วยให้อ่านค่าง่าย มีความละเอียดให้เลือก 2แบบ คือ 0.01mm และ 0.001mm เพิ่มฟังก์ชั่นล็อค (Function Locking) เพื่อป้องกันไม่ให้ปรับค่า Preset ที่ตั้งไว้ สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-390

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์ ความละเอียด 0.001มิล มีระบบ ABS (Absolute) ช่วยในการเก็บค่าล่าสุดที่ทำการ Set Origin (ค่าเริ่มต้น) เมื่อทำการเปิดเครื่อง สามารถตั้งค่าช่วงสูง-ต่ำในการวัด (Tolerance-Judging measurement) หน้าจอหมุนได้ 330° ตัวเลขขนาดใหญ่ ช่วยให้อ่านค่าง่าย มีความละเอียดให้เลือก 2แบบ คือ 0.01mm และ 0.001mm เพิ่มฟังก์ชั่นล็อค (Function Locking) เพื่อป้องกันไม่ให้ปรับค่า Preset ที่ตั้งไว้ สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-791

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์หน่วยมิลและนิ้ว รุ่น 543 ออกแบบมาให้มีฟังก์ชั่นพื้นฐานในการวัดและใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ (SR44) ทำให้ราคาไม่สูง มีความละเอียดให้เลือก 2แบบ คือ 0.01mm และ 0.001mm รองรับระบบ IP53 ป้องกันน้ำ/ฝุ่น เฉพาะรุ่น 543-795, 543-795B สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-781

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์หน่วยมิล ความละเอียด 0.01มิล [series543-781/781B]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-794

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์หน่วยมิล ความละเอียด 0.001มิล[series543-794/794B]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-790

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์หน่วยมิล ความละเอียด 0.001มิล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

543-500

ดิจิเมติก อินดิเคเตอร์ โซลาเซลล์ ความละเอียด 0.001มิล ตัวเครื่องเป็นแผงโซลาเซลล์ ไม่ต้องใช้ Battery ใช้งานง่าย ตั้งค่า Zero โดยการกดปุ่ม Origin ความละเอียด 0.001mm สามารถส่งข้อมูลการวัดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ABSOLUTE Solar Digimatic Indicator ID-SS Series 54-1

ABSOLUTE Solar Digimatic Indicator ID-SS Series 543

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้