THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

  
                                                                                                   
                                                         
STANDARD WEIGHTS
                                       
                                                                                                   
ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                  
ตุ้มน้ำหนักมาตราฐาน สแตนเลส (แบบเดี่ยว) :
 
•   ตุ้มชั่งน้ำหนักแบบ สแตนเลส
•   พร้อมกล่องไม้บุกำมะหยี่ ถุงมือ
•   แถมผ้าเช็ดตุ้มตั้งแต่ขนาด 200 กรัม ขึ้นไป
•   ใบรับรองการสอบเทียบ ISO 17025
•   ตุ้มน้ำหนักสแตนเลสในกรณีที่ยังไม่มีใบเซอร์ฯ น้ำหนักจะอยู่ใน Class F2
 
 
                   
                                       
                                       
                       
ตุ้มน้ำหนักมาตราฐาน สแตนเลส (แบบชุด) :

•   ตุ้มชั่งน้ำหนักแบบ สแตนเลส แบบชุด
•   พร้อมกล่องไม้บุกำมะหยี่ ที่คีบ ถุงมือ และ ผ้าเช็ดมือ
•   ใบรับรองการสอบเทียบ ISO 17025
•   ตุ้มน้ำหนักสแตนเลสในกรณีที่ยังไม่มีใบเซอร์ฯ น้ำหนักจะอยู่ใน Class F2

 
           
                                         
                                       
                       
ตุ้มน้ำหนักมาตราฐาน ทองเหลือง (แบบเดี่ยว) :
 
•   ตุ้มชั่งน้ำหนักแบบ ทองเหลือง แบบเดี่ยว
•   พร้อมกล่องไม้บุกำมะหยี่ ตั้งแต่ 50 กรัม - 20 กิโลกรัม 
•   ใบรับรองการสอบเทียบ ISO 17025
 
 
           
                                         
                                       
                                   
ตุ้มน้ำหนักมาตราฐาน ทองเหลือง (แบบชุด) :
 
•   ตุ้มชั่งน้ำหนักแบบ ทองเหลือง แบบชุด
•   พร้อมกล่องไม้บุกำมะหยี่ ตั้งแต่ 4 - 10 กิโลกรัม 
•   ใบรับรองการสอบเทียบ ISO 17025
  
 
           
                                       
                                       
                                   
ตุ้มน้ำหนักมาตราฐาน เหล็กหล่อ :
 
•   ตุ้มชั่งน้ำหนักแบบ เหล็กหล่อ
•   ตุ้ม 500 กิโลกรัม  มีสองแบบ ได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยม และ กลมเตี้ย
•   ใบรับรองการสอบเทียบ ISO 17025 CLASS M1 
     หรือ ใบเซอร์ฯ จากสำนักงานชั่งตวงวัด


           
                                       
                                       
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408654