THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         
TRUCK SCALES
                                                                     
                                                                                                                         
เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์แบบกฝัง
                                                                     
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
 
                                                   
เครื่องชั่งรถบรรทุก แบบฝังพื้น (ฝังบ่อ)

• External Display ตัวเลขสูง 4 นิ้ว 6 หลัก , มองเห็นได้ในพื้นที่แสงจ้า
• โครงสร้างพื้นแท่นชั่ง :  เหล็กทั้งชุด และ คอนกรีตเสริมเหล็ก
• รูปแบบการติดตั้ง : ไม่ต้องทำงานฐานราก และต้องทำงานทำงานฐานราก
(ตอกเสาเข็ม) รองรับรายละเอียดของแท่นชั่ง

                           
       
                                                               
                                                               
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             

   

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408686