THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

 
                                                                                   
 WEIGHT INDICATORS
                                     
                                                                                   
จอแสดงผล
เหมาะสำหรับควบคุมการชั่งน้ำหนักประเภทพื้นฐานที่มีการแสดงค่าน้ำหนักสะสม
                                     
                                                                                                                           
                                                                                                                           
 
                                                       
                                               
                                                       
               
 DIGI 
MODEL : DI-81 

     
DIGI 
MODEL : DI-620

     
 DIGI 
MODEL : DI-30N  
 
     
 DIGI 
MODEL : DI-166

             
               
                                 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
               
 T-SCALE 
MODEL : BW

     
 T-SCALE 
MODEL : BWS

     
 T-SCALE 
MODEL : RWS

     
 T-SCALE 
MODEL : KC

             
               
 
                                   
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
               
T-SCALE 
MODEL : T3200P

     
 T-SCALE 
MODEL : KW

     
T-SCALE 
MODEL : EKW-ELW

     
 T-SCALE 
MODEL : RW

             
               
                                     
                                                       
                                                       
                                                       
               
 NAGATA 
MODEL : FW-B

      NAGATA 
MODEL : FW-GL

       NAGATA 
MODEL : FW-R

       NAGATA 
MODEL : FW-RL

             
               
                                        
                                                       
                                               
                                                       
               
 NAGATA 
MODEL : KW-B

     
 NAGATA 
MODEL : KW-R

     
 NAGATA 
MODEL : KW-RL10

     
 NAGATA 
MODEL : KW-RL15

             
               
 
                                   
                                                       
                                                        
                                                       
               
 NAGATA 
MODEL: AW-RL23

     
NAGATA 
MODEL : KW-RL18

     
ADAM
MODEL : AE-402 

     
ADAM
MODEL : GK

             
               
  
                                   
                                                       
                                                       
                                                       
               
ADAM
MODEL : GC

     
RICE LAKE 
MODEL : 920i

     
RICE LAKE 
MODEL : 820i 

     
RICE LAKE 
MODEL : 720i

             
               
 
                                     
                                                       
                                                     
                                                       
               
RICE LAKE 
MODEL : 880i

     
RICE LAKE 
MODEL : 320i

     
RICE LAKE 
MODEL : 480i

     
 RICE LAKE 
MODEL : IQ-355

             
               
 
                                   
                                                       
                                               
                                                       
               
OHAUS 
MODEL : T31P

       OHAUS 
MODEL : T32MC

       OHAUS 
MODEL : T32ME

       OHAUS 
MODEL : T32XW

             
               
                               
                                                       
                                                   
                                                       
               
OHAUS 
MODEL : T24P

     
OHAUS 
MODEL : T51P

     
OHAUS 
MODEL : T51XW

     
OHAUS 
MODEL : T71P

             
               
                                 
                                                       
                                                   
                                                       
               
OHAUS 
MODEL : T72XW

     
OHAUS 
MODEL : T71XW

     
OHAUS 
MODEL : CKW55

     
 PRIS 
MODEL : SPW/SPC

             
                           
     
             
                                                       
                     

                         
                                                       
               
UNIPULSE 
MODEL : F701-S

     
 UNIPULSE 
 MODEL : F701C

     
 UNIPULSE 
 MODEL : F850A

     
 UNIPULSE 
 MODEL : F800

             
               
   
     

 

     

     

             
                                                       
                                                          
                                                       
               
UNIPULSE 
MODEL : F850X1

       AND 
MODEL : AD-4328

     
AND 
Model : AD-4329

     
AND 
MODEL : AD-4401

             
               
           
 
     
             
                                                       
                                                       
                                                       
                 AND 
MODEL : AD-4402

       AND 
MODEL : AD-4405

       AND
MODEL : AD-4406

     
AND 
MODEL : AD-4407

             
               
                                     
               
 
             
 
 
     
 
 
             
               
 
             
 
     
 
             
               
UNIPULSE 
MODEL : F130

     
UNIPULSE 
MODEL : F156

     
UNIPULSE 
MODEL : F159

     
UNIPULSE 
MODEL : F160

             
               
 
                                 
                                                       
                                                     
                                                       
               
 UNIPULSE 
MODEL : F331

     
  UNIPULSE 
MODEL : F325

     
 UNIPULSE 
MODEL : F340A

     
 UNIPULSE 
MODEL : F350

             
               
                                     
                                                       
                                 
                     
                                                       
               
UNIPULSE 
MODEL : F372A

     
UNIPULSE 
MODEL : F377A

     
UNIPULSE 
MODEL : F381A

     
UNIPULSE 
MODEL : F388A

             
               
                               
                                                       
                                                       
                                                       
               
UNIPULSE 
MODEL : F490A

     
UNIPULSE 
MODEL : F600AT

     
UNIPULSE 
MODEL : F650CK

     
UNIPULSE 
MODEL : F701P

             
               
                               
                                                       
                                                       
                                                       
               
UNIPULSE 
MODEL : F741C

      UNIPULSE 
MODEL : F805-AT-BC

      UNIPULSE 
MODEL : 805AT

      UNIPULSE 
MODEL : 805AT-CF

             
               
 
                                     
                                                       
                                                       
                                                       
               
UNIPULSE 
MODEL : F805AT-CK

     
UNIPULSE 
MODEL : F805-AT-FB

     
UNIPULSE 
MODEL : F805-AT-MD

     
UNIPULSE 
MODEL : F850

             
               
 
                                     
                                                       
                                                       
                                                       
               
UNIPULSE MODEL : FC400-CCL
UNIPULSE MODEL : FC400-DAL

     
UNIPULSE 
MODEL : FC1000

     
ZEPPER
MODEL : A12 
 
     
 ZEPPER
MODEL : T7E

             
               
 
                                   
                                                       
                                                       
               
 AXU
MODEL : AC 168

                                     
               
 
                                     
                                                       
                                                       
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             

              

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408642