THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

 
                                                                                                                                               
                                                                                                 
CONTINUE DUMPING SCALES
                                           
                                                                                                 
เครื่องชั่งต่อเนื่อง - สะสมน้ำหนัก
                                           
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                    
Continue Dumping Scale 
เครื่องชั่งต่อเนื่อง – สะสมน้ำหนัก แบบไหวผ่าน
 
• Model : TMS-CDS
• พิกัดชั่ง : 25 – 150 kg × 0.02 g.
• ความแม่นยำ :  ± 0.04 kg.
• ความเร็วในการชั่ง :  2-6 ครั้ง / นาที
 
              
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408680