THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

  
                                                                             
                                     
HOSPITAL SCALES
                                     
                                                                                              
เครื่องชั่งในโรงพยาบาล
                                                                                            
                                     
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลระบบดิจิตอลพร้อมวิเคราะห์ไขมัน
                                     
                                     

  

                                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                 
CAMRY MODEL :  EF711H
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมัน 
  
• พิกัดกำลัง 150 kg. × อ่านละเอียด 100 g. 
• ขนาดจอภาพ  LCD  83 × 34 mm. 
• สัญญาณเตือนแสดงแบตเตอรี่อ่อน หรือชั่งพิกัดเกิน 
• เรียกดูข้อมูลน้ำหนักครั้งสุดท้ายได้ 
 
                      
           
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                     
TANITA MODEL : BC-730
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล พร้อมวิเคราะห์ไขมัน ระบบดิจิตอล
 
• พิกัดกำลัง 150 kg. × อ่านละเอียด 100 g.
• ตัวเลข LCD สีดำ สูง 20 mm. อ่านง่าย
• ขนาดของเครื่อง 260 × 215 × 25 mm.
• Made in JAPAN
 
           
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                  
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
407560