THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

 
                                                                                           
                                                                                           
                                                 
ANIMAL SCALES
                                       
                                                                                                          
เครื่องชั่งปศุสัตว์พร้อมกรง
                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                               

NAGATA 
MODEL : KW-B 

 
• พิกัด 1000 กิโลกรัม 
• ค่าอ่านละเอียด 0.5 กิโลกรัม 
• หัวอ่าน ผลิตภัณฑ์ ประเทศใต้หวัน
• โครงสร้างผลิตจากประเทศไทย
• รับประกัน 1 ปี
 
                                                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408667