THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

   
                                                                                                                         
                                                                                                     
PRICE COMPUTING SCALES
                 
                                                                                                     
เครื่องชั่งคำนวนราคา (เหมาะสำหรับชั่งพร้อมคำนวนราคา)
 
                 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                     
               

 

                   
        
DIGI 
MODEL : SM-100
เครื่องชั่งคำนวณราคา 
พร้อมเครื่องพิมพ์สลากสินค้า
     
TSCALE 
MODEL : ATP SERIES
เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณราคา 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
     
DIGI
MODEL : DS-700
เครื่องชั่งคำนวณราคา 
(ราคาประหยัด)
     
NEOTECH  
MODEL:CSB 
 PRICING SCALE
เครื่องชั่งคำนวณราคา 
(ราคาประหยัด)
 
   
                                   
                                           
       
 

 
                           
       
 
ZEPPER
MODEL : SPE-30K

เครื่องชั่งคำนวณราคา (ราคาประหยัด)


     
CAS 
MODEL : PR
เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณราคา
                   
                                   
                                     
                                     
 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
407550