THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

                                                                                                                                             
                                                                                                               
PLATFORM SCALES
                           
                                                                                                               
เครื่องชั่งตั้งพื้นพร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว
                           
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                     
PRIS
MODEL : SPC 
เครื่องชั่งตั้งพื้นขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ในตัว

- สามารถชั่งในโหมดปกติ หรือ ชั่งในโหมดนับชิ้นงาน
- ค่าคำนวณภายใน 1 / 600,000 Division
- มีปุ่มกด คำสั่ง 30 ปุ่ม , 35 ปุ่มลัด สะดวกต่อการใช้งาน
- บันทึกข้อมูลสินค้าได้ 1000 รายการ
- Optional  RS-232C Interface , USB Interface
- ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

      
     
                                                             
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                       
SDS
MODEL :  IDS-701P
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว

- แสดงผลด้วยเลขสีแดง สูง 20 mm. (RED)
- พร้อมเครื่องพิมพ์แบบ Built – in Printer ชนิดพิมพ์ด้วยความร้อน
- พลังงาน AC220VAC ผ่าน AC Adapter

           
                   
                                                             
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                     
NAGATA  
MODEL : PRR–TE SERIES 
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว

- เป็นจอแสดงน้ำหนัก พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว
- แสดงผลด้วยตัวเลขสีแดง สูง 14 mm.
- ใช้พลังงาน AC 220V , 50/60 Hz
- แท่นชั่งทำจากเหล็กพ่นเคลือบสี, ฝาครอบสแตนเลส
- Made in TAIWAN

         
 
                                                             
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                       
AWENUE 
MODEL :  AWPT BUILT-IN PRINTER
เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมเครื่องพิมพ์ในตัว

- แสดงค่าน้ำหนักด้วยตัวเลข LCD สีดำ ขนาด 25 mm (Backlight)
- พร้อมเครื่องพิมพ์แบบ Thermal Printer
- พิมพ์ วันที่ / เวลา / ครั้งที  / น้ำหนักรวม ได้
- Made in CHINA

 
                                                             
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
198266