THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

 
                                                                                           
 HIGH PRECISION BALANCES
                                             
                                                                                                              เครื่องชั่งวิเคราะห์ความละเอียดสูง 2 ตำแหน่ง                                              
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                             
           
                                           
     
ADAM
MODEL : PGL SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู

     
ADAM
MODEL : NBL SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู

      ADAM
MODEL : HCB SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู

     
ADAM
MODEL : SCB SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู

           
     
     
     
     
           
                                           
                                 
 
       
                                           
     
 T-SCALE
MODEL : EHB SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู

     
T-SCALE
MODEL : NB & NHB SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง

     
ZEPPER
MODEL : ES-HA SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง

     
TOMS 
Model : TM-EXE/TM-EXC 
เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

           
     
     
     
     
  
           
                                           
       
                               
                                           
     
 TOMS 
Model : TM-EXB
เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
 SHIMADZU
Model : UW/UX SERIES
เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
SHIMADZU
Model : TX/TXC SERIES
เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
VIBRA
Model : AJ SERIES
เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

           
     
     
 
     
     
           
                                           
                                     
                       
                   
     
VIBRA
Model : LN SERIES
เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
VIBRA
Model : CJ SERIES
เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
 AND 
Model : EJ SERIES
 เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
AND 
Model : FZ/FX SERIES
 เครื่องชั่งละเอียดสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
           
     
     
 
     
     
           
                                           
       
                           

       
                                           
     
ADAM 
 MODEL : PGL SERIES 
 เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
     
SHIMADZU 
MODEL : TXC-TWC SERIES 
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
     

CAS
MODEL : MWP
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
 
     
CAS
MODEL : XE
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
           
                                           
     
  
     

                           
                                           
                                           
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408676