THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

  

                                                                             

 HIGH PRECISION BALANCES

                                  
                                               เครื่องชั่งวิเคราะห์ความละเอียดสูง 3 ตำแหน่ง               
                                             

 

           
               
                             
     
AND 
MODEL : FX & FZ-iWP SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
AND
MODEL : FX & FZ-i SERIES 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
AND
MODEL : GF & GX SERIES 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
AND
MODEL : HIC SERIES 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

       
         
         
                           
                        
 
       
                           
     
VIBRA
MODEL : LN SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
VIBRA
MODEL : AJ SERIES 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
VIBRA
MODEL : CT SERIES 
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

  RADWAG
MODEL : PS/X SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       
     
             
                           
                       
                           
     
RADWAG
MODEL : XA SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
 ADAM
MODEL : PGL SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
 ADAM
MODEL : NBL SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 SHIMADZU
MODEL : UW/UX SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

       
     
                 
                           
                       
                           
     
SHIMADZU
MODEL : BL SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
T-SCALE
MODEL : EHB SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
T-SCALE
MODEL : NB SERIES
เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
ADAM 
MODEL : PGL SERIES 
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง 
     
     
 
 
 
   
 

 
  
       

                           
                             
                           
     
SHIMADZU
MODEL : TXC-TWC SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
 
 
CAS
MODEL : MWP
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง

 
CAS
MODEL : XE
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
 
           
                     
                           
                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408663