THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

 
                                                                                            HIGH PRECISION BALANCES                                              
                                                                                                            เครื่องชั่งวิเคราะห์ความละเอียดสูง 4 ตำแหน่ง                                              
                                                                                                                                           
                                                                                            a a                                              
                                                                                                                                           
                                   
                                           
             
ADAM
MODEL : NBL SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
     
ADAM
MODEL : PW SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
     
TOMS
MODEL : TM-EXF
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง
     
VIBRA
MODEL : HT-HTR SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู
   
                                            
             
 
     

 

 

 

         
                                           
                                           
                                   
                                           
             
SHIMADZU
MODEL : AUW-AUX-AUY SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู
     
SHIMADZU
MODEL : ATX-ATY SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู
      RADWAG
MODEL : PS/X SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู 
     
 RADWAG
MODEL : PS/Y SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู
   
                                           
                         

 

 

 

 

 

   
                                           
                                           
                                   
                                           
             
AND
MODEL : GR SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู
     
AND
MODEL : MC SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู
     
AND
MODEL : BM SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสูง 
     
RADWAG
MODEL : AS SERIES
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียดสู 
   
                                           
                               
  
   
                                           
                                           
                                           
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408650